Zdjęcia

I Pierwotne leczenie kanałowe

II Powtórne leczenie kanałowe

1. Reendo przed-po

2. Gojenie zmian okw

3. Usuwanie narzędzi

 

III Resekcje

 

IV Nietypowe